Leki biopodobne: Informacje dla pacjentów

Card image cap

Czym jest lek biopodobny?

Dowiedz się, czym jest lek biopodobny, rozróżnij terminy „medycyna generyczna”, „medycyna biologiczna” i „medycyna biopodobna” oraz zrozum, na czym polega efekt nocebo i jak mu zapobiegać.

watch
Card image cap

Jak zatwierdza się biopodobne produkty lecznicze w Europie i kto decyduje o ich dostępności?

Dowiedz się, kim jest EMA, w jaki sposób leki biopodobne są zatwierdzane do stosowania i monitorowane pod kątem bezpieczeństwa, a także uzyskaj dostęp do dalszych informacji na temat obecnie zatwierdzonych leków biopodobnych.

watch
Card image cap

Jaki wpływ mają leki biopodobne na decyzje dotyczące leczenia?

Zrozumieć rolę klinicysty i skąd pochodzą wiarygodne informacje na temat leków biopodobnych, a także powody, dla których lek biopodobny może być wybierany zamiast leku biologicznego.

watch
Card image cap

Jakie są dowody na to, że leki biopodobne są skuteczne?

Poznaj historię leków biopodobnych, a także zalety leków biopodobnych. Dowiedz się, co oznacza „całość dowodów”, „ekstrapolacja wskazań” i dlaczego te terminy są ważne.

watch
Card image cap

Jeśli już przyjmuję leczenie, czy należy przejść na lek biopodobny?

Dowiedz się o terminach „zmiana” i „wymienność” i zrozum proces zmiany na produkt biopodobny, a także etyczne kwestie związane ze zmianą.

watch
Card image cap

Na czym polega moja rola jako pacjenta w procesie podejmowania decyzji?

Zrozum swoją rolę w procesie podejmowania decyzji i dowiedz się, jak śmiało rozmawiać z lekarzem na temat leków biopodobnych.

watch